เกี่ยวกับเรา

บริษัท วี.บี. เอ็นจิ้นอิมเพ็กซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย และ นำเข้า เครื่องจักรการเกษตร และ เครื่องมือก่อสร้าง ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพมานานกว่า 40 ปี

โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ในนาม ห้างหุ้นส่วนส่วนจำกัดวิบูลพัฒนายนต์

– พ.ศ. 2534 ได้ขยายกิจการ และเปลี่ยนมาเป็น บริษัท วี.บี.พัฒนายนต์ กรุงเทพ จำกัด

– พ.ศ. 2547 ได้ขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งบริษัทชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ เพื่อเป็นศูนย์นำเข้า และกระจายสินค้า ตั้งอยู่ที่ ถ.พุทธมณฑลสาย1

– พ.ศ. 2551 หจก.วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ ได้จดทะเบียนพาณิชย์ อิเลคทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0103548002438

– พ.ศ. 2552 หจก.วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 จาก สถาบันระดับโลก Bereau Veritas และ สถาบันระดับชาติ NAC ใบรับรอง มาตรฐาน ISO9001:2008

– พ.ศ. 2553 ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการคัดเลือกสินค้า และพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นแนวคิดแบบใหม่ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการที่มากด้วย
ประสบการณ์ การบริการหลังการขาย การรับประกันคุณภาพสินค้า ทีมบริหารงานและทีมช่างผู้ชำนาญการ ที่จะให้ความช่วยเหลือและให้บริการหลังการขาย และให้
การอบรมการใช้งานสินค้าอย่างถูกวิธี

 

 

"ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการคัดเลือกสินค้า และพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
โดยมุ่งเน้นแนวคิดแบบใหม่ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์
การบริการหลังการขาย การรับประกันคุณภาพสินค้าทีมบริหารงานและทีมช่างผู้ชำนาญการ ที่จะให้ความช่วย
เหลือและให้บริการหลังการขาย และให้การอบรมการใช้งานสินค้าอย่างถูกวิธี"

 

 

 


Visitors: 23,642